Rename table

Denna skriptfunktion döper om ett eller flera interna tabeller i QlikView efter att de har lästs in.

Antingen kan rename table- eller rename tables-syntaxen användas.

Syntax:  

Rename Table (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Tables (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Arguments:  

Argument Beskrivning
mapname Namnet på en tidigare inläst mappningstabell som innehåller ett eller flera par gamla och nya tabellnamn.
oldname Det gamla tabellnamnet.
newname Det nya tabellnamnet.

Limitations:  

Två tabeller med olika namn kan inte byta namn till samma namn. Skriptet körs utan fel, men den andra tabellen byter inte namn.

Example 1:  

Tab1:

SELECT * from Trans;

Rename Table Tab1 to Xyz;

Example 2:  

TabMap:

Mapping LOAD oldnames, newnames from tabnames.csv;

Rename Tables using TabMap;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?