Rename field

Denna skriptfunktion döper om ett eller flera QlikView-fält efter att de har lästs in.

Observera: Det rekommenderas inte att du använder samma namn för ett fält och en variabel i QlikView.

Antingen kan rename field- eller rename fields-syntaxen användas.

Syntax:  

Rename Field (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Fields (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Arguments:  

Argument Beskrivning
mapname Namnet på en tidigare inläst mappningstabell som innehåller ett eller flera par gamla och nya fältnamn.
oldname Det gamla fältnamnet.
newname Det nya fältnamnet.

Limitations:  

Två fält med olika namn kan inte byta namn till samma namn. Skriptet körs utan fel, men det andra fältet byter inte namn.

Example 1:  

Rename Field XAZ0007 to Sales;

Example 2:  

FieldMap:

Mapping SQL SELECT oldnames, newnames from datadictionary;

Rename Fields using FieldMap;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?