Drop table

Genom att använda en drop table-sats kan man när som helst under skriptexekveringen avlägsna en eller flera interna tabeller i QlikView ur datamodellen och därmed ur minnet.

Syntax:  

drop table  tablename [, tablename2 ...]

drop tables [ tablename [, tablename2 ...]

 

Observera: Formerrna drop table och drop tables accepteras båda.

Följande går förlorat till följd av:

  • De faktiska tabellerna.
  • Alla fält som inte ingår i kvarvarande tabeller.
  • Fältvärden i kvarvarande fält som härstammar enbart från borttagna tabeller

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?