Comment field

Gör det möjligt att visa fältkommentarerna (metadata) från databaser eller kalkylblad. Fältnamn som inte finns i dokumentet ignoreras. Om flera förekomster av ett fältnamn hittas används det senaste värdet.

Syntax:  

comment [fields] *fieldlist using mapname

comment [field] fieldname with comment

 

Mappningstabellen som används bör ha två kolumner: en med fältnamn och en annan med kommentarer.

Arguments:  

Argument Beskrivning
*fieldlist En kommaavgränsad lista över fält som ska kommenteras. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.
mapname Namnet på en mappningstabell som tidigare lästs in via en LOAD- eller SELECT-sats för mappning.
fieldname Namnet på det fält som ska kommenteras.
comment Den kommentar som ska läggas till i fältet.

Example 1:  

commentmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,This field contains text values

Num,This field contains numeric values

];

comment fields using commentmap;

Example 2:  

comment field Alpha with AFieldContainingCharacters;

comment field Num with '*A field containing numbers';

comment Gamma with 'Mickey Mouse field';

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?