Star

Den textsträng som används för att representera den totala uppsättningen av alla värden i ett fält i databasen kan ställas in med hjälp av star-satsen. Den påverkar efterföljande LOAD- och SELECT-satser.

Syntax:  

Star is[ string ]

Arguments:  

Argument Beskrivning
string

En godtycklig text. Observera att strängen måste sättas inom citationstecken om den innehåller blanktecken.

Om ingenting anges, antas star is;, dvs. stjärnsymbolen måste specificeras explicit för att vara tillgänglig. Definitionen används fram tills en ny star-sats skapas.

Example:  

Exemplet nedan är ett utdrag av dataladdningsskript med section access.

Star is *;

 

Section Access;

LOAD * INLINE [

ACCESS, USERID, PASSWORD, OMIT

ADMIN, ADMIN, ADMIN,

USER, USER1, U1, SALES

USER, USER2, U2, WAREHOUSE

USER, USER3, U3, EMPLOYEES

USER, USER4, U4, SALES

USER, USER4, U4, WAREHOUSE

USER, USER5, U5, *

];

 

Section Application;

LOAD * INLINE [

SALES, WAREHOUSE, EMPLOYEES, ORDERS

1, 2, 3, 4

];

 

Följande gäller:

  • Tecknet Star är *.
  • Användaren USER1 kan inte se fältet SALES.
  • Användaren USER2 kan inte se fältet WAREHOUSE .
  • Användaren USER3 kan inte se fältet EMPLOYEES.
  • Användaren USER4 läggs till två gånger i lösningen för att UNDANTA två fält för den här användaren, SALES och WAREHOUSE.
  • USER5 har ett “*” tillagt, vilket innebär att alla listade fält i OMIT är otillgängliga. Stjärntecknet * betyder alla angivna värden, inte alla värden i fältet.
  • Användaren USER5 kan inte se fälten SALES, WAREHOUSE eller EMPLOYEES men användaren kan se fältet ORDERS.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?