Search

Search-satsen används för att inkludera eller utesluta fält när den globala sökfunktionen används.

Syntax:  

Search Include *fieldlist

Search Exclude *fieldlist

 

Du kan använda flera Search-satser för att förfina urvalet av fält som ska tas med. Avsnitten utvärderas uppifrån och ned.

Arguments:  

Argument Beskrivning
*fieldlist En kommaavgränsad lista över fält som ska inkluderas eller uteslutas från sökningar. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.

Example:  

Search Include *;

Inkludera alla fält i sökningar.

Search Exclude '*ID';

Uteslut alla fält som slutar med ID från sökningar.

Search Include ProductID;

Inkludera fältet ProductID i sökningar.

Det kombinerade resultatet av dessa tre satser, i den här ordningen, är att alla fält som slutar med ID utom ProductID utesluts från sökningar.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?