SQL

Med SQL-satsen kan du skicka ett godtyckligt SQL-kommando via en ODBC- eller OLE DB-koppling.

Syntax:  

SQL sql_command

 

Om du skickar SQL-satser som uppdaterar databasen kommer ett fel att returneras om QlikView har öppnat ODBC-källan i skrivskyddat läge.

Syntax:

SQL SELECT * from tab1;

godtas och är den allmänt gällande syntaxen för SELECT av konsekvensskäl. SQL-prefixet kommer dock att förbli frivilligt för SELECT-satser.

Arguments:  

Argument Beskrivning
sql_command Ett giltigt SQL-kommando.

Example 1:  

SQL leave;

Example 2:  

SQL Execute <storedProc>;

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?