NullAsValue

Satsen NullAsValue anger för vilka fält de NULL-värdena ska konverteras till värden.

Syntax:  

NullAsValue *fieldlist

 

QlikView betraktar normalt NULL-värden som saknade eller ej angivna enheter. I vissa databasprocesser är det däremot underförstått att NULL-värden ska tolkas som speciella värden och inte som värden som saknas. Det faktum att NULL-värden normalt inte tillåts koppla till andra NULL-värden kan dock upphävas med hjälp av NullAsValue-satsen.

Satsen NullAsValue påverkar alla efterföljande inläsningssatser. Den kan stängas av igen med NullAsNull-satsen.

Arguments:  

Argument Beskrivning
*fieldlist En kommaavgränsad lista över fält för vilka NullAsValue ska aktiveras. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.

Example:  

NullAsValue A,B;

Set NullValue = 'NULL';

LOAD A,B from x.csv;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?