Alias

Satsen alias används för att ställa in ett alias enligt vilket ett fält döps om när det förekommer i skriptet som följer.

Syntax:  

alias fieldname as aliasname {,fieldname as aliasname}

Arguments:  

Argument Beskrivning
fieldname
Fältets namn i dina källdata
aliasname Ett alias som du vill använda i stället

See also: