Image_Size

Denna sats används med prefixed Info eller Bundle för att ändra storlek på bilder från databashanteringssystemet så att de får plats i fälten.

Syntax:

Bundle [Image_Size(width,height )] ( loadstatement | selectstatement )

Arguments:  

Argument Beskrivning
width Bildens bredd anges i pixlar.
height Bildens höjd anges i pixlar.

Example:  

En miniatyr för varje bild i mappen MyPictures lagras i QlikView-dokumentet. Bilderna behåller bredd- och höjdförhållandet.

for each vBundleExt in 'jpg', 'jpeg', 'jpe', 'png', 'jif', 'jfi'

for each vBundleFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyPictures') & '\*.'& vBundleExt )

BundleFileList:

BUNDLE IMAGE_SIZE(20, 20) Info Load FileLongName, FileLongName;

Load @1:n as FileLongName Inline "$(vBundleFoundFile)" (fix, no labels);

Next vBundleFoundFile

Next vBundleExt

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?