Generic

Prefixet generic packar upp en hög tabell och skapar ett fält per attributvärde. Detta påminner om att pivotera en tabell, förutom att detta resulterar i en separat tabell per skapat fält.

Syntax:  

Generic( loadstatement | selectstatement )

 

Tabeller som laddas med generic-satsen konkateneras inte automatiskt.

Example:  

Table1:

Generic LOAD * INLINE;

[

Key, Attribute, Value

Bob, Jan, 100

Bob, Feb, 200

Bob, Mar, 300

Kate, Jan, 400

Kate, Feb, 500

Kate, Mar, 600

];

Resultat:

Resultatet blir tre tabeller:

Table1.Jan:

Key, Jan
Bob, 100
Kate, 400

Table1.Feb:

Key, Feb
Bob, 200
Kate, 500

Table1.Mar:

Key, Mar
Bob, 300
Kate, 600