MoneyDecimalSep

Decimalavgränsaren som definieras ersätter operativsystemets decimalavgränsare för valuta (regionala inställningar).

Syntax:  

MoneyDecimalSep

Example:  

Set MoneyDecimalSep='.';

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?