BrokenWeeks

Inställningen definierar om veckor ska brytas eller inte.

Syntax:  

BrokenWeeks

Som standard använder QlikView-funktionerna obrutna veckor. Det betyder att:

  • Vissa år börjar vecka 1 i december, och andra år fortsätter vecka 52 eller 53 in i januari.
  • Vecka 1 har alltid minst 4 dagar i januari.

Alternativet är att använda brutna veckor.

  • Vecka 52 eller 53 fortsätter inte in i januari.
  • Vecka 1 börjar den 1 januari och är i de flesta fall inte en hel vecka.

Följande värden kan användas:

  • 0 (= använd obrutna veckor)
  • 1 (= använd brutna veckor)

Examples:  

Set BrokenWeeks=0; //(use unbroken weeks)

Set BrokenWeeks=1; //(use broken weeks)

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?