IsNull - skript- och diagramfunktion

Funktionen IsNull testar om värdet på ett uttryck är NULL och om det är så, returnerar -1 (True), annars 0 (False).

Syntax:  

IsNull(expr )

Observera: En sträng med längden noll inte räknas som NULL och gör att IsNull returnerar False.

Example: Laddningsskript

I detta exempel laddas en inline-tabell med fyra rader, där de tre första raderna innehåller antingen ingenting, - eller 'NULL' i kolumnen Value. Vi omvandlar dessa värden till sanna NULL-värdesåtergivningar med den mellersta som föregår LOAD med hjälp av Null-funktionen.

Första föregående LOAD lägger till ett fält för att kontrollera om värdet är NULL med hjälp av IsNull-funktionen.

NullsDetectedAndConverted: LOAD *, If(IsNull(ValueNullConv), 'T', 'F') as IsItNull; LOAD *, If(len(trim(Value))= 0 or Value='NULL' or Value='-', Null(), Value ) as ValueNullConv; LOAD * Inline [ID, Value 0, 1,NULL 2,- 3,Value];

Detta är den resulterande tabellen. I kolumnen ValueNullConv representeras NULL-värdena av -.

ID Value ValueNullConv

IsItNull

0   - T
1 NULL - T
2 - - T
3 Value Value F

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?