Previous - skriptfunktion

Previous() hittar värdet för expr-uttrycket med hjälp av data från den tidigare indataposten. För den första posten i en intern tabell kommer funktionen att returnera NULL.

Syntax:  

Previous(expr)

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Uttrycket kan innehålla kapslade funktioner previous() för att komma åt poster längre bak. Data hämtas direkt från indatakällan och man kan således referera även till fält som inte lästs in i QlikView, dvs. även om de inte har lagrats i dess associativa databas.

Limitations:  

För den första posten i en intern tabell kommer funktionen att returnera NULL.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?