Indatafält

QlikView har stöd för en speciell typ av fält som faktiskt kan ändras utan att skriptet måste exekveras, nämligen indatafältet.

Ett indatafält är som vilket annat fält som helst i QlikView, med den enda skillnaden att dess värden, så som de lästs i skriptet, senare kan ändras utan att skriptet körs igen. Indatafält används på samma sätt som andra fält i alla typer av arkobjekt.

Observera: Indatafält är inte tänkta att användas för stora datamängder, eftersom data inte sparas lika effektivt här som i vanliga fält.

När indatafälten används skapar skriptet platshållare för varje fältvärde. Dessa kan senare redigeras och få nytt datainnehåll. Alla fält kan göras om till indatafält genom att fältet förs in i en inputfield-sats i skriptet innan det förekommer i en LOAD- eller SELECT-sats.

Värdena i ett indatafält kan ändras i celler i listrutor, tabellboxar samt i uttrycksceller i tabelldiagram. Endast listboxar och tabellkolumner som innehåller indatafält är redigerbara. När man hovrar över en redigerbar cell syns en indataikon. Klicka på ikonen för att cellen ska hamna i redigeringsläge för indata. Man kan använda piltangenterna upp/ned för att flytta sig mellan celler medan redigeringsläget för indata bibehålls. Hela QlikView-dokumentet gör automatiskt uppdaterade beräkningar när nya värden anges.

Observera: Ett beräknat fält och nyckelfält kan inte användas som indatafält. Indatafältets funktionalitet stängs automatiskt av.

En uttryckscell i ett tabelldiagram kan innehålla en speciell aggregeringsfunktion för indatafält och ändå vara öppen för indata. Ändringen distribueras då tillbaka till de underliggande fältvärdena baserat på fördefinierade algoritmer, t ex ”fördela lika” eller ”fördela proportionerligt”.

Det går att ange relativ förändring.

Observera: Relativ förändring fungerar vid användning av distributionsläget som en del av uttrycket.

Följande syntax används (n är ett tal):

%+n ökar aktuellt värde med n % 
%-n minskar aktuellt värde med n % 
+=n ökar aktuellt värde med n
-=n minskar aktuellt värde med n 
*=n multiplicerar aktuellt värde med n 
/=n dividerar aktuellt värde med n 

Example:  

%+10 ökar aktuellt värde med 10 %.

+=56 ökar aktuellt värde med 56.

*=2 multiplicerar värdet med 2.

/=2 dividerar värdet med 2.

/=0 ingen förändring.

Det finns även Automation-API för att extrahera och ange värden programmatiskt.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?