GetFolderPath - skriptfunktion

Funktionen GetFolderPath returnerar värdet av funktionen Microsoft Windows SHGetFolderPath. Den här funktionen tar som indata namnet på en Microsoft Windows-mapp och returnerar den fullständiga sökvägen till mappen.

Syntax:  

GetFolderPath(foldername)

Arguments:  

Argument Beskrivning
foldername

Namn på Microsoft Windows-mappen.

Mappens namn får inte innehålla några mellanslag. Ett eventuellt mellanslag i mappnamnet som finns i Windows Explorer ska tas bort från mappnamnet.

Exempel:

MyMusic

MyDocuments

Examples and results:  

Syftet med det här exemplet är att få sökvägarna till följande Microsoft Windows-mappar: MyMusic, MyPictures och Windows. Lägg till exempelskriptet i appen och ladda det.

LOAD GetFolderPath('MyMusic') as MyMusic, GetFolderPath('MyPictures') as MyPictures, GetFolderPath('Windows') as Windows AutoGenerate 1;

 

När appen har laddats läggs fälten MyMusic, MyPictures och Windows till i datamodellen. Varje fält innehåller sökvägen till den mapp som har definierats i indata. Exempel:

  • C:\Users\smu\Music för mappen MyMusic
  • C:\Users\smu\Pictures för mappen MyPictures
  • C:\Windows för mappen Windows

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?