weekyear - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar det år som veckonumret hör till enligt ISO 8601. Veckonummer går från 1 till cirka 52.

Syntax:  

weekyear(expression)

 

Typ av returdata: heltal

Limitations:  

Vissa år börjar vecka #1 i december, till exempel december 1997. Andra år kan börja med vecka #53 från föregående år, till exempel januari 1999. Under dessa få dagar då veckonumret hör till ett annat år returnerar funktionerna year och weekyear andra värden.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?