weekday - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett dualt värde med:

  • Ett namn på en dag som definierat i miljövariabeln DayNames.
  • Ett heltal mellan 0 och 6 som motsvarar den nominella veckodagen (0-6).

Syntax:  

weekday(date [,first_week_day=0])

Typ av returdata: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
date Det datum som ska evalueras.
first_week_day

Om du inte specificerar first_week_day, kommer värdet för variabeln FirstWeekDay att användas som den första dagen i veckan.

Om du vill använda en annan dag som den första dagen i veckan ska du ställa in first_week_day till:

  • 0 för måndag
  • 1 för tisdag
  • 2 för onsdag
  • 3 för torsdag
  • 4 för fredag
  • 5 för lördag
  • 6 för söndag

Den siffra som returneras av funktionen kommer nu att använda den första dag i veckan som du har ställt in med first_week_day som bas (0).

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?