today - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar aktuellt datum från systemklockan.

Syntax:  

today([ timer_mode])

Typ av returdata: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
timer_mode

Kan ha följande värden:

0 (dag för senast slutförda dataladdning)
1 (dag då funktionen anropades)
2 (dagen då dokumentet öppnades)

Observera: Om du använder funktionen i ett laddningsskript, resulterar timer_mode=0 i dagen för den senast slutförda dataladdningen, medan timer_mode=1 visar dagen för den aktuella dataladdningen.

Examples and results:  

Exempel Resultat

Today( 0)

Returnerar dagen för den senaste avslutade dataladdningen.

Today( 1)

Vid användning i ett diagramuttryck returneras dagen för funktionsanropet.

Vid användning i ett laddningsskript returneras den dag då den aktuella dataladdningen började.

Today( 2)

Returnerar dagen då dokumentet öppnades.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?