monthsstart - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar tidsmarkören för den första millisekunden i månaden, tvåmånadersperioden, kvartalet, tredjedelens år eller halvåret som innehåller ett basdatum. Det går även att hitta tidsmarkören för en föregående eller senare tidsperiod.

Syntax:  

MonthsStart(n_months, date[, period_no [, first_month_of_year]])

Typ av returdata: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
n_months Antalet månader som definierar perioden. Ett heltal eller ett uttryck som resulterar i ett heltal som måste vara ett av följande: 1 (motsvaras av inmonth() -funktionen), 2 (tvåmånadersperiod), 3 (motsvaras av inquarter()-funktionen), 4 (tredjedels år), eller 6 (halvår).
date Det datum som ska evalueras.
period_no Periodens startpunkt kan flyttas med period_no, ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den period som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående perioder och positiva värden anger efterföljande perioder.
first_month_of_year

Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?