lunarweekend - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden i den sjudagarsperiod som innehåller date. Sjudagarsperioder i QlikView definieras genom att 1 januari räknas som den första dagen på veckan.

Syntax:  

LunarweekEnd(date[, period_no[, first_week_day]])

Typ av returdata: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
date Det datum som ska evalueras.
period_no period_no är ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den sjudagarsperiod som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående sjudagarsperioder och positiva värden anger efterföljande sjudagarsperioder.
first_week_day En förflyttning av startpunkten som kan vara större eller mindre än noll. Detta flyttar början på året med det angivna antalet dagar och/eller delar av en dag.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?