localtime - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar en tidsmarkör för aktuell tid från systemklockan för en angiven tidszon.

Syntax:  

LocalTime([timezone [, ignoreDST ]])

Typ av returdata: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
timezone

timezone anges som en sträng som innehåller någon av de geografiska platser som anges under Tidszon i Kontrollpanelen i Windows för Datum och tid eller som en sträng i formatet "GMT+tt:mm".

Om ingen tidszon anges returneras den lokala tiden.

ignoreDST Om ignoreDST är -1 (True) ignoreras sommartid.

Examples and results:  

Exemplen nedan bygger på den funktion som anropas den 2014-10-22 12:54:47 lokal tid, där den lokala tidszonen är GMT+01:00.

Exempel Resultat

localtime ()

Returnerar lokal tid 2014-10-22 12:54:47.

localtime ('London')

Returnerar lokal tid i London, 2014-10-22 11:54:47.

localtime ('GMT+02:00')

Returnerar lokal tid i tidszonen GMT+02:00, 2014-10-22 13:54:47.

localtime ('Paris',-1)

Returnerar lokal tid i Paris utan hänsyn till sommartid, 2014-10-22 11:54:47.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?