inyeartodate - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den del av året som innehåller base_date fram till och inklusive den sista millisekunden av base_date.

Syntax:  

InYearToDate (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Typ av returdata: Boolesk

Arguments:  

Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Datum som används för att utvärdera året.
period_no Årets startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger året som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående år och positiva värden anger efterföljande år.
first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?