QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

inmonthtodate - skript- och diagramfunktion

Returnerar True om timestamp ligger inom den del av månaden som innehåller base_date fram till och inklusive den sista millisekunden av base_date.

Syntax:  

InMonthToDate (timestamp, base_date, period_no)

Typ av returdata: Boolesk

Arguments:  

Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Datum som används för att utvärdera månaden.
period_no

Månadens startpunkt kan flyttas med period_no.period_no är ett heltal där värdet 0 anger den månad som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående månader och positiva värden anger efterföljande månader.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?