inday - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den dag som innehåller base_timestamp.

Syntax:  

InDay (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])

Typ av returdata: Boolesk

Arguments:  

Argument Beskrivning
timestamp Det datum och den tid du vill jämföra mot base_timestamp.
base_timestamp Datum och tid som används för att utvärdera tidsmarkören.
period_no Dagens startpunkt kan flyttas med period_no.period_no är ett heltal där värdet 0 anger den dag som innehåller base_timestamp. Negativa värden i period_no anger föregående dagar och positiva värden anger efterföljande dagar.
day_start Om du vill använda dagar som inte startar vid midnatt kan du ange en startpunkt i delar av en dag med day_start, till exempel 0,125 för att beteckna 03.00.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?