converttolocaltime - skript- och diagramfunktion

Konverterar en UTC- eller GMT-tidsmarkör till lokal tid i form av ett dualt värde.

Syntax:  

ConvertToLocalTime(timestamp [, place [, ignore_dst=false]])

Typ av returdata: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
timestamp Det datum som ska utvärderas som en tidsangivelse eller det uttryck som resulterar i en tidsangivelse och ska konverteras, till exempel ”2012-10-12”.
place

En plats eller en tidszon från tabellen över platser och tidszoner nedan. Du kan även använda GMT ellerUTC för att definiera lokal tid. Följande värden och tidsförskjutningsvärden är giltiga:

  • GMT
  • GMT-12:00 - GMT-01:00
  • GMT+01:00 - GMT+14:00
  • UTC
  • UTC-12:00 - UTC-01:00
  • UTC+01:00 - UTC+14:00
Observera: Du kan bara använda standardinställda tidsförskjutningar. Det går inte att använda en godtycklig tidsförskjutning, till exempelGMT-04:27.
ignore_dst Ställ in på True om du vill ignorera DST (sommartid).

Resultatet justeras för sommartid, såvida inte ignore_dst har ställts in på True.

Platser och tidszoner

Funktionen ConvertToLocalTime hämtar information om platser och tidszoner runt om i världen från Windows-registret. Detta betyder att för att funktionen ska fungera måste namnet på den plats som du vill använda matcha motsvarande namn i Windows-registret.

Det exakta namn som finns registrerat för en plats i Windows-registret kan också komma att ändras utifrån språkinställningarna i din Windows-installation. Vissa städer och länder stavas nämligen olika på olika språk.

Den kompletta listan över platser och tidszoner i Windows-registret hittar du här:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones

Du kan även hitta listan över tidszoner och platser i Windows kontrollpanel. Öppna Kontrollpanelen, klicka på Datum och tid och därefter Ändra tidszon. Den kompletta listan över städer och länder inom varje tidszon finns i listrutan.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?