addyears - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar det datum som infaller n år efter startdate eller, om n är negativt, det datum som infaller n år före startdate.

Syntax:  

AddYears(startdate, n)

Typ av returdata: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
startdate

Startdatumet som en tidsmarkör, exempelvis '2012-10-12'.

n Antal år som ett positivt eller negativt heltal.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?