QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

fieldvaluecount - skriptfunktion

Denna skriptfunktion returnerar antalet distinkta värden i ett fält. fieldname måste anges som en sträng (t.ex. en litteral inom citationstecken).

Syntax:  

fieldvaluecount(fieldname)

Example:  

I det här exemplet räknas antalet regioner och sparas i variabeln RegionCount. Det här värdet, i det här fallet 2, kan sedan användas för ytterligare omvandlingar när du behöver känna till antalet befintliga regioner.

LOAD * INLINE

[ Region, Year, Month, Sales

South, 2014, June, 645

North, 2014, May, 245

North, 2014, May, 347

North, 2014, June, 127

South, 2013, May, 367

South, 2013, July, 221 ];

 

Let RegionCount = FieldValueCount('Region');

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?