QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

RecNo - skriptfunktion

Denna skriptfunktion returnerar ett heltal som motsvarar numret på den rad i den aktuella tabellen som läses vid det givna tillfället. Första posten får nummer 1.

Syntax:  

RecNo( )

 

I kontrast till RowNo( ), som räknar rader i den resulterande QlikView tabellen, räknar RecNo( ) posterna i rådatatabellen och återställer dem när en rådatatabell sammanfogas till en annan.

Example: Laddningsskript

Laddning av rådatatabell

Tab1: LOAD * INLINE [A, B 1, aa 2,cc 3,ee]; Tab2: LOAD * INLINE [C, D 5, xx 4,yy 6,zz];
 

Laddar post och radnummer för markerade rader:

QTab:

LOAD *,

RecNo( ),

RowNo( )

resident Tab1 where A<>2;

 

LOAD

C as A,

D as B,

RecNo( ),

RowNo( )

resident Tab2 where A<>5;

 

//We don't need the source tables anymore, so we drop them

Drop tables Tab1, Tab2;

Resultatet blir en intern tabell i QlikView:

A B RecNo( ) RowNo( )

1

aa

1

1

3

ee

3

2

4

yy

2

3

6

zz

3

4

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?