Räkneaggregeringsfunktioner

Räkneaggregeringsfunktioner returnerar olika slags beräkningar av ett uttryck över ett antal poster i ett laddningsskript eller ett antal värden i en diagramdimension.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Räkneaggregeringsfunktioner i laddningsskriptet

Räkneaggregeringsfunktioner i diagramuttryck

Följande räkneaggregeringsfunktioner kan användas i diagram:

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?