wildmatch - skript- och diagramfunktion

Funktionen wildmatch jämför den första parametern med alla de följande och returnerar antalet uttryck som matchar. Den tillåter användning av jokertecken ( * och ?) i jämförelsesträngarna. Jämförelsen är inte skiftlägeskänslig.

Syntax:  

wildmatch( str, expr1 [ , expr2,...exprN ])

 

Tips: Om du vill använda en jämförelse utan jokertecken, ska du använda match eller mixmatch-funktionerna. match har den bästa prestandan av de 3 funktionerna.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?