pick - skript- och diagramfunktion

Funktionen pick returnerar det n:te uttrycket i listan.

Syntax:  

pick(n, expr1[ , expr2,...exprN])

Arguments:  

Argument Beskrivning
n n är ett heltal mellan 1 och N.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?