if - skript- och diagramfunktion

if-funktionen returnerar ett värde beroende på om villkoret som hör samman med funktionen utvärderas som True eller False.

Syntax:  

if(condition , then , else)

 

if-funktionen har tre parametrar: condition,then och else. Alla dessa är uttryck. De två andra, then och else, kan vara av vilken typ som helst.

Arguments:  

Argument Beskrivning
condition Uttryck som tolkas logiskt.
then Uttrycket kan vara av vilken typ som helst. Om condition är True, returnerar funktionen if värdet för uttrycket then.
else Uttrycket kan vara av vilken typ som helst. Om condition är False, returnerar funktionen if värdet för uttrycket else.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?