class - skript- och diagramfunktion

class-funktionen kopplar den första parametern till ett klassintervall. Resultatet är ett dualt värde med a<=x<b som textvärde, där a och b är de övre och nedre gränserna av bin, och det nedre gränsvärdet ett numeriskt värde.

Syntax:  

class(expression, interval [ , label [ , offset ]])

Arguments:  

Argument Beskrivning
interval Ett tal som anger bin-bredden.
label Valfri sträng som kan ersätta 'x' i den resulterande texten.
offset Ett tal som kan användas som förskjutning från standardstartpunkten i klassificeringen. Startpunkten är normalt 0.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?