alt - skript- och diagramfunktion

alt-funktionen returnerar den första av parametrarna som har ett giltigt numeriskt värde. Om ingen av parametrarna har ett giltigt numeriskt värde, returneras den sista parametern. Det finns inga begränsningar vad gäller antalet parametrar.

Syntax:  

alt(case1[ , case2 , case3 , ...] , else)

 

Funktionen alt används ofta tillsammans med funktioner för tal- eller datumtolkning. På så vis kan QlikView testa olika datumformat i en prioriterad ordningsföljd. Den kan även användas för att hantera NULL-värden i numeriska uttryck.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?