Komma åt ett qlikview-dokument

Komma åt QlikView-dokument utifrån

QlikView-dokument kan kommas åt utifrån genom Automation-gränssnittet.

Ett direkt sätt att komma åt dokument är att använda GetObject.

Example:  

Observera: Detta exempel fungerar inte i VBScript.

Private Sub OpenAndReload_Click()

Set QvDoc = GetObject

("c:\windows\desktop\test.qvw")

QvDoc.Reload

End Sub

Komma åt QV-dokument från den interna makro-tolken

När man använder den interna makro-tolken är ActiveDocument-egenskapen i klassen Application den enda tillgängliga referensen. Alla referenser måste göras utifrån denna startpunkt.

Examples:  

Sub Clr

Set QVDoc = ActiveDocument

QvDoc.ClearAll(false)

End sub

Sub EndQV

ActiveDocument.Application.Quit()

End sub

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?