Indikatorer

Indikatorer är färgade punkter som ibland visas i tabeller, på flikar och i högra hörnet av statusfältet. Indikatorer finns för att påminna dig om val som har gjorts i fält som inte är tillgängliga på det ark som för ögonblicket visas. Eftersom alla ark i ett QlikView-dokument alltid är fullständigt sammanlänkade kan sådana urval mycket sannolikt påverka det som visas på det aktiva arket – även då dessa urval inte är helt uppenbara! Detta är huvudskälet till förekomsten av indikatorer.

Valindikatorer kan också visas i det övre högra hörnet av datafälten i QlikView-tabeller: tabellboxar, pivottabeller och raka tabeller. Detta är ett användbart alternativ eftersom val i tabeller i sig inte är färgkodade. Inställningen slås på och av i dialogen Användarinställningar.

Valindikatorer visas också i boxen för aktuella val och i aktuella val-fönstret för att särskilja valda och låsta värden.

Färgschema för indikatorer

Indikatorernas färger följer detta färgschema:

Grön Valda värden
Blå Låsta värden
Röd Värden i OCH-läge som inkluderas i ett bortval

Example:

BIlden visar hur olika indikatorer ser ut i aktuella val-boxen.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?