Dokumentegenskaper: Händelser

På fliken Triggers kopplar man samman aktiviteter (även makron) med händelser på dokument-, variabel- och fältnivå.

Inte alla aktiviteter kan kallas på från följande händelser.

Observera:

Det finns begränsningar för vad vissa makroutlösare kan göra när man arbetar med dokument på QlikView Server.

Att tänka på när makron används i QV-dokument på QV-servern

Utlösare av Dokumenthändelser Här kopplar man samman aktiviteter som ska utlösas med bestämda händelser i dokumentet. En händelse måste väljas i listan för att man ska kunna koppla aktiviteter eller makron till den.
OnAnySelect
Markera denna händelse för att välja en aktivitet som ska köras varje gång ett val har gjorts i valfritt fält i QlikView-dokumentet.
OnOpen
Markera denna händelse för att välja en aktivitet som ska utlösas varje gång QlikView-dokumentet öppnas. Denna händelse understöds inte när den körs i AJAX-klienten.
OnPostReduceData
Markera denna händelse för att välja en aktivitet som ska utlösas efter att varje Reduce Data-kommando har exekverats.
OnPostReload
Markera denna händelse för att välja en aktivitet som ska utlösas efter varje skriptexekvering.
Lägg till aktivitet
Denna knapp öppnar sidan Aktiviteter. Här går det att lägga till en aktivitet till triggern. I denna lista väljer man aktiviteten makro för att tilldela ett befintligt makronamn eller skriver valfritt namn för vilket man senare kan skapa ett makro i dialogen Redigera modul.
Aktiviteten kommer att utföras varje gång den markerade dokumenthändelsen inträffar. När händelsen har tilldelats en aktivitet, ändras knappen till Redigera aktivitet och det går att ändra aktiviteten för händelsen.
Utlösare av Fälthändelser I denna grupp kopplar man samman aktiviteter med förändringar i ett angivet dokumentfälts logiska status. Välj ett fält i listan och tryck på en av knapparna för att att tilldela en aktivitet som ska utlösas av händelsen. Knappen öppnar dialogen Aktiviteter. I denna lista väljer man ett befintlig aktivitet eller skriver in ett namn för vilket man senare skapar ett makro i dialogen Redigera modul.
När fältet har tilldelats en aktivitet, ändras knappen till Redigera aktivitet. Följande Utlösare av Fälthändelser:
OnSelect
Aktiviteten kommer att utföras varje gång ett val gjorts i det markerade fältet.
OnLock
Aktiviteten kommer att utföras varje gång fältet låses.
OnChange
Aktiviteten kommer att utföras varje gång ett val gjorts i något fält som är logiskt kopplat till det angivna fältet.
OnUnlock
Aktiviteten kommer att utföras varje gång fältet låses upp.
Utlösare av Variabelhändelser I denna grupp kopplar man samman aktiviteter med förändringar i innehållet i en angiven variabel i dokumentet.
Välj en variabel i listan och tryck på en av knapparna för att att tilldela en aktivitet som ska utlösas av händelsen. Knappen öppnar dialogen Aktiviteter. Här går det att lägga till en aktivitet som ska utlösas. Välj aktiviteten makro för att ange ett befintligt makronamn eller skriv valfritt namn för vilket du senare kan skapa ett makro i dialogen Redigera makron.
När variabeln har tilldelats en aktivitet, ändras knappen till Redigera aktivitet och det är möjligt att ändra aktiviteten för händelsen. Följande Utlösare av variabelhändelser:
OnInput
Aktiviteten kommer att utföras varje gång ett nytt värde anges direkt i den valda variabeln.
OnChange
Aktiviteten kommer att utföras varje gång den valda variabelns värde ändras p.g.a. förändringar i andra variabler eller dokumentets logiska status. Detta används vanligen när en variabel innehåller en formel.
Observera: För bakåtkompatibilitet måste aktiviteten utgöras av ett makro. En aktivitet som utgörs av endast ett makro översätts till det gamla strängformatet när den sparas.
Observera: Aktiviteter som startar andra aktiviteter, så kallade överlappande aktiviteter, kan få oförutsedda konsekvenser och stöds inte!