QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

ValueList - diagramfunktion

ValueList() returnerar en uppsättning listade värden, som när de används i en beräknad dimension bildar en syntetisk dimension.

Observera: I diagram som har en syntetisk dimension skapad med ValueList-funktionen är det möjligt att referera till det dimensionsvärde som motsvarar en specifik uttryckscell genom att åberopa ValueList-funktionen med samma parametrar i diagramuttrycket. Funktionen kan självfallet användas överallt i layouten. Utöver användningen i syntetiska dimensioner är den endast meningsfull inuti en aggregeringsfunktion.
Observera: Syntetiska dimensioner påverkas inte av urval.

Syntax:  

ValueList(v1 {,...})

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
v1 Statiskt värde (vanligtvis en sträng, men kan vara ett tal).
{,...} Valbar lista över statiska värden.

Examples and results:  

Exempel Resultat
ValueList('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount')

När det används för att skapa en dimension i en tabell till exempel, resulterar det här i tre strängvärden som radetiketter i tabellen. Dessa kan refereras i ett uttryck.

=IF( ValueList('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount') = 'Number of Orders', count(SaleID),
IF( ValueList('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount') = 'Average Order Size', avg(Amount), sum(Amount) ))

Det här uttrycket tar värdena från den skapade dimensionen och refererar dem i en nästlad IF-sats som indata för tre aggregeringsfunktioner:

   

Data som används i exempel:

SalesPeople:

LOAD * INLINE [

SaleID|SalesPerson|Amount|Year

1|1|12|2013

2|1|23|2013

3|1|17|2013

4|2|9|2013

5|2|14|2013

6|2|29|2013

7|2|4|2013

8|1|15|2012

9|1|16|2012

10|2|11|2012

11|2|17|2012

12|2|7|2012

] (delimiter is '|');

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?