QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Z-testfunktioner

En statistisk undersökning av två populationsmedelvärden. Ett z-test med två stickprov som undersöker om två stickprov skiljer sig åt och som vanligtvis används när två normalfördelningar har kända varianser samt när ett experiment använder en stor urvalsstorlek.

Z-testens statistiska testfunktioner grupperas enligt typ av indataserier som gäller för funktionen.

Om funktionen används i laddningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Exempel på användning av z-test-funktioner

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Funktioner i enkolumnsformat

Följande funktioner gäller för z-test med enkla indataserier:

Funktioner i viktat tvåkolumnsformat

Följande funktioner gäller z-test där indataserien anges i viktat tvåkolumnsformat.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?