TTest1w_upper - skript- och diagramfunktion

TTest1w_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för en värdeserie.

Funktionen gäller t-test med ett stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i laddningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:  

TTest1w_upper (weight, value [, sig])

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
value Stickproven som ska evalueras. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value.
weight Varje värde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight.
sig Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig. Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Examples:  

TTest1w_upper( Weight, Value )

TTest1w_upper( Weight, Value, 0.005 )

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?