Nästlade aggregeringar med aggregeringsfunktionen

Ibland räcker det inte att nästla med TOTAL. För mer generell nästling kan man behöva använda den avancerade aggregeringsfunktionen i kombination med beräknade dimensioner.

Example:  

Följande data har lästs in från skriptet:

En självklar fråga för dessa data blir: ”Hur många kunder har varje säljare?”.

Frågan kan enkelt besvaras med hjälp av en standardtabell i QlikView:

Ytterligare frågor kan följa, med tanke på informationen som just framkommit: ”Hur många säljare har endast en kund? Hur många har tre kunder eller fler?”.

Om du bortser från det faktum att det i det här enkla fallet är enkelt att räkna ihop talen i uttryckskolumnerna för hand, är det den här typen av frågor som behöver en andra aggregering. Informationen som behövs för att genomföra beräkningen finns inte i de ursprungliga fälten och kan inte heller räknas ihop direkt från dem.

Du behöver hitta ett sätt att använda uttryckskolumnen i diagrammet ovan som dimension i ett nytt diagram. Detta kan göras med hjälp av den avancerade aggregeringsfunktionen.

För att göra beräkningen av det första diagrammet som en inre diagramberäkning i ett nytt diagram, måste du använda följande sats för dimensionen:

=Aggr(Count(Customer),SalesRep)

Sedan kan du ange följande uttryck för det nya diagrammet:

Count(Distinct SalesRep)

DISTINCT-kvalificeraren behövs eftersom QlikView räknar antalet rader i den underliggande tabellen.

Detta resulterar i en tabell som svarar på frågan "Hur många säljare har 1, 2 eller 3 kunder?"

Notera två detaljer:

  1. Det andra diagrammet kräver inte alls att det första diagrammet finns. Det bildar en enhet i sig själv med den första ordningsaggregering som är definierad inom dess dimension.
  2. Nästling erbjuder andra möjligheter också. Dimensionsargumenten i den avancerade aggregeringsfunktionen kan så klart innehålla beräknade dimensioner som i sin tur använder sig av den avancerade aggregeringsfunktionen. Det skulle däremot vara ganska lätt att tappa överblicken över vad man håller på med när man passerat tredje nivåns aggregering.

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?