QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

RowNo

RowNo() returnerar numret på den aktuella raden i det aktuella kolumnsegmentet i en tabell. För bitmappsdiagram returnerar RowNo() numret på den aktuella raden i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

Om tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper det aktuella kolumnsegmentet endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner, utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Syntax:  

RowNo([TOTAL])

Return data type: heltal

Arguments:  

Argument Beskrivning
TOTAL

Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

Definiera aggregeringens omfattning

Examples and results:  

Customer UnitSales Row in Segment Row Number
Astrida 4 1 1
Astrida 10 2 2
Astrida 9 3 3
Betacab 5 1 4
Betacab 2 2 5
Betacab 25 3 6
Canutility 8 1 7
Canutility   2 8
Divadip 4 1 9
Divadip 1 2 10
Exempel Resultat
Skapa ett diagram som består av en tabell med dimensionerna Customer, UnitSales, och lägg till RowNo( ) och RowNo(TOTAL) som mått med etiketterna Row in Segment och Row Number.

Kolumnen Row in Segment visar resultatet 1,2,3 för kolumnsegmentet som innehåller värdena i UnitSales för kunden Astrida. Radnumreringen börjar sedan på 1 igen för nästa kolumnsegment, som är Betacab.

Kolumnen Row Number bortser från dimensioner och kan användas för att räkna raderna i tabellen.

Lägg till uttrycket:

IF( RowNo( )=1, 0, UnitSales / Above( UnitSales ))

som ett mått.

Det här uttrycket returnerar 0 för den första raden i varje kolumnsegment, så kolumnen visar därför:

0, 2,25, 1,1111111, 0, 2,5, 5, 0, NULL, 0 och 4.

Data som används i exempel:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?