QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

FieldIndex - skript- och diagramfunktion

FieldIndex() returnerar den placering som fältvärdet value har i fältet field_name (i laddningsordning).

Syntax:  

FieldIndex(field_name , value)

Return data type: heltal

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Namnet på det fält för vilket index krävs. Till exempel, kolumnen i en tabell. Måste anges som ett strängvärde. Detta innebär att fältnamnet måste omges av enkla citattecken.
value Värdet för fältet field_name.

Limitations:  

Om value inte påträffas bland fältvärdena i fältet field_name returneras 0.

Examples and results:  

I följande exempel används fältet: First name från tabellen Names.

Exempel Resultat

Lägg till exempeldata i dokumentet och kör det.

Tabellen Names är laddad, som i exempeldata,

Diagramfunktion: I en tabell som innehåller dimensionen First name lägger du till följande som mått:

 

FieldIndex ('First name','John')

1, eftersom ”John” visas först i laddningsordningen för fältet First name. Observera att John skulle visas som nummer 2 från toppen i en listbox eftersom den sorteras alfabetiskt, inte efter laddningsordning.

FieldIndex ('First name','Peter')

4, eftersom FieldIndex() returnerar endast ett värde, nämligen den första förekomsten i laddningsordningen.

Skriptfunktion: Då tabellen Names är laddad, som i exempeldata:

 

John1:

Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos

Resident Names;

MyJohnPos=1, eftersom ”John” visas först i laddningsordningen i fältet First name. Observera att John skulle visas som nummer 2 från toppen i en listbox eftersom den sorteras alfabetiskt, inte efter laddningsordning.

Peter1:

Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos

Resident Names;

MyPeterPos=4, eftersomFieldIndex() returnerar endast ett värde, nämligen den första förekomsten i laddningsordningen.

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

 

John1:

Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos

Resident Names;

 

Peter1:

Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos

Resident Names;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?