Odd

Odd() returnerar True (-1) om integer_number är ett udda heltal eller noll. Det returnerar False (0) om integer_number är ett jämnt heltal och NULL om integer_number inte är ett heltal.

Syntax:  

Odd(integer_number)

Return data type: Boolesk

Examples and results:  

Exempel Resultat

Odd( 3 )

Returnerar -1, True

Odd( 2 * 10 )

Returnerar 0, False

Odd( 3.14 )

Returnerar NULL

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?