Frac

Frac() returnerar fraktioner till höger om decimalkommat för x, där x är ett reellt tal.

Fraktionens definieras så att Frac(x ) + Floor(x ) = x. Förenklat innebär detta att fraktionen av ett positivt tal är skillnaden mellan talet (x) och heltalet som föregår det.

Exempel: Fraktionen av 11,43 = 11,43 - 11 = 0,43

För ett negativt tal, till exempel -1,4, är Floor(-1.4) = -2, vilket ger följande resultat:
Fraktionen av -1,4 = 1,4 - (-2) = -1,4 + 2 = 0,6

Syntax:  

Frac(x)

Return data type: numeriska

Examples and results:  

Exempel Resultat
Frac( 11.43 )

Returnerar 0,43

Frac( -1.4 )

Returnerar 0,6

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?