Ceil

Ceil() avrundar x uppåt till närmaste multipel av step [+ offset]. Standardvärdet för offset är 0.

Jämför med funktionen floor som rundar av indata nedåt.

Syntax:  

Ceil(x[, step[, offset]])

Return data type: heltal

Examples and results:  

Exempel Resultat

Ceil( 2.4 )

Returnerar 3

Ceil( 2.6 )

Returnerar 3

Ceil( 3.88 , 0.1 )

Returnerar 3,9

Ceil( 3.88 , 5 )

Returnerar 5

Ceil( 1.1 , 1 )

Returnerar 2

Ceil( 1.1 , 1 , 0.5 )

Returnerar 1,5

Ceil( 1.1 , 1 , -0.01 )

Returnerar 1,99

See also: