BitCount

BitCount() tar reda på hur många bitar i den binära motsvarigheten till ett tal som är inställda på 1. Denna funktion returnerar alltså antalet inställda bitar i integer_number där integer_number tolkas som ett signerat 32-bitars heltal.

Syntax:  

BitCount(integer_number)

Return data type: heltal

Examples and results:  

Exempel Resultat
BitCount ( 3 ) 3 är binärt 101, detta returnerar därför 2
BitCount ( -1 ) -1 är 64 ettor binärt, detta returnerar därför 64