Funktioner

En funktion är en typ av process eller rutin som utför en viss uppgift för data i dokument. QlikView tillhandahåller flera hundra funktioner som kan användas i olika syften, som t.ex. för att utföra beräkningar, tolka data eller systeminformation, fastställa villkor och så vidare.

Många funktioner kan användas både i skriptredigeraren och i diagram. Vissa funktioner är specifika för diagram (diagramfunktioner), och andra är specifika för skriptredigeraren (skriptfunktioner).

Funktioner används ofta, men inte alltid, i uttryck.

Följande lista visar några exempel på funktioner:

  • Max: en aggregeringsfunktion som kan användas i skript och diagram.

    Exempel: Max(Sales) beräknar det högsta värdet i fältet Sales.

  • IF: en villkorsfunktion som kan användas i skript och diagram.

    Exempel: IF(Amount>0, 'OK','Alarm') fastställer om villkoret ”är värdet för Amount större än noll?” uppfylls. Om det är skrivs OK, annars skrivs Alarm.

  • Date#: en tolkningsfunktion som kan användas i skript och diagram.

    Till exempel: Date#(A) tar indatavärdet A och utvärderar det som ett datum.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?